Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Muokattu 12.6.2018


Rekisterinpitäjä

Silvart, Tmi Jenna Silvander

Marttakuja 4, 08700 Lohja

044-0417111

asiakaspalvelu@silvart.fi

Y-tunnus: 2720735-1


Rekisteristä vastaava henkilö

Jenna Silvander

Marttakuja 4, 08700 Lohja

044-0417111 

jennasilvander@gmail.com


 

Rekisterin nimi

Silvartin asiakasrekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella


 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin jotka ovat: asiakassuhteen käsittely, tilausten käsittely, tilausten toimitus sekä mahdollinen laskutus. Tiedot arkistoidaan suojattuun järjestelmään, josta niitä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Arkistoinnin tarkoituksena on taata sujuva tilaustenkäsittely sekä mahdollisten palautusten tai kadonneiden lähetysten seuranta.


 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Kuluttaja-asiakas:

Etunimi, sukunimi

Kotiosoite tai vaihtoehtoinen toimitusosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista


Yritysasiakas

Yrityksen nimi

Käynti- ja laskutusosoitteet sekä mahdolliset sähköiset laskutustiedot

Puhelinnumero ja mahdollinen fax-numero

Sähköpostiosoite

Y-tunnus

Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista


Yrityksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot:

Nimi

Osoite

Sähköposti

Puhelinnumero


 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:


Jenna Silvander

Marttakuja 4

08700 Lohja

044-0417111

jennasilvander@gmail.com


Tarkastusoikeus


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa.


 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tieto tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa seuraavissa tapauksissa:


 

Verkkokaupan maksunvälittäjälle, asiakkaan tehdessä verkkokauppaan tilauksen

Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti

Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään.


 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tuoteostoksissa asiakkuuden katsotaan kestävän takuu-/virhevastuuajan voimassaoloajan verran.


 

Henkilötietojen käsittelijätRekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa palvelimien ylläpidon, sekä henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyn, että henkilötietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


 


 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.


 

Tietomurron sattuessa

Ilmoitamme mahdollisesta tietomurrosta heitä koskeville tahoille välittömästi, viimeistään 72 tunnin kuluessa.


 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelujen kehittämisen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.